Fotovoltaická elektrárna Spektrum s.r.o. Skuteč


Realizace fotovoltaické elektrárny: 

Inovativní řešení pro areál oprav, ověřování a výrobu plynoměrů

V dnešní době se společnosti stále častěji obrací k udržitelným zdrojům energie a chtějí být zodpovědnější k životnímu prostředí, jednou z těchto společností je také Spektrum s.r.o. ve Skutči, kde se nachází jedna z našich nejnovějších realizací fotovoltaické elektrárny s parametry pro jejich testovací a skladovací halu. Tato nová fotovoltaická elektrárna se pyšní kombinací efektivního výkonu a inovativní technologie, což ji činí ideálním řešením pro energetické potřeby moderního průmyslového zařízení. Jedná se o hybridní systém s přetoky do distribuční soustavy, který kombinuje solární panely s bateriovým úložištěm pro optimalizaci výkonu a snížení závislosti na externích zdrojích.

Fotovoltaickou elektrárnu náš tým nejprve naprojektoval a následně projekt převzal tým realizace a instaloval ji na ploché střeše se sklonem 15°. Velikost instalovaného výkonu činí 52,32 kWp, což odpovídá 96 kusům solárních panelů typu SWISS SOLAR IBEX 144MHC-EiGER 545. V rámci této elektrárny jsou instalovány také tři třífázové hybridní střídače DC/AC Solax X3-Hybrid-15.0-D. Bateriové úložiště je tvořeno třemi sadami baterií. značky Solax, z nichž každá obsahuje tři uložiště, kapacita každé sady je 17,4 kWh, dohromady tedy 52,2 kWh. V rámci našich služeb byl poskytnut kompletní servis s pomocí a vyřízením a získáním licence od Energetického regulačního úřadu (ERU) a kompletní legislativa a administrace s připojením k distribuční síti ČEZ.

Kromě výrazného snížení provozních nákladů na energii a ekologického přínosu, přináší fotovoltaická elektrárna svým majitelům také nezávislost na externích zdrojích energie díky bateriovému úložišti. Hybridní střídače umožňují efektivní využití solární energie v kombinaci s tradičním přívodem elektřiny, což zajišťuje spolehlivost a dostatečný výkon i v nepříznivých podmínkách.

Instalace této fotovoltaické elektrárny představuje významný krok směrem k udržitelnějšímu provozu průmyslových zařízení. Díky kombinaci efektivní solární technologie, bateriového úložiště a připojení k distribuční soustavě poskytuje tento systém spolehlivý a ekonomicky výhodný zdroj energie pro současné i budoucí potřeby. Jsme rádi, že jsme se na tomto projektu mohli podílet a společně přispět k udržitelnému řešení.